Hondengedragstherapie is een vorm van dienstverlening die de laatste jaren steeds meer in opkomst is.
Het draait bij hondengedragstherapie om de hond en zijn eigenaar. Er is geen stelregel om te kijken of een hond wel of niet in aanmerking komt voor gedragstherapie. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gedragstherapie tot een succes te maken.

De eigenaar moet bereid zijn tijd en moeite te steken in de training van zijn hond. Natuurlijk hangt dit ook een beetje vast aan de grootte van het probleem voor de eigenaar. In principe wordt de hond niet door de gedragstherapeut getraind, maar wordt de eigenaar geholpen om zijn eigen hond te trainen.De gedragstherapeut dient zich goed te verdiepen in het gedrag van de hond en dient over voldoende kennis te beschikken om het probleem op te lossen.

Een gedragstherapeut gaat bij de eigenaar en hond langs om een vragen(anamnese) formulier in te vullen en n.a.v. hiervan een therapie te adviseren. In principe is het geven van advies over de telefoon of via andere kanalen, zonder de hond gezien te hebben, niet mogelijk.
Algemene adviezen zullen niet het gewenste resultaat hebben bij een dergelijke hond. Veel is al geprobeerd, hondeneigenaren krijgen veel goedbedoelde, maar foute adviezen van mensen uit hun omgeving die "er verstand van hebben".
Het is moeilijk te bepalen wie er wel "verstand" van heeft en wie niet. Alleen omdat de buurman een hond heeft die gehoorzaamt, wil dat nog niet zeggen dat de buurman ook verstand heeft van niet-gehoorzame honden. Om een hondengedragstherapeut te vinden kunt u verschillende wegen bewandelen. U kunt uw dierenarts vragen of hij een gedragstherapeut weet, u kunt op internet zoeken, u kunt bij de plaatselijke hondenschool navraag doen en u kunt bij de overkoepelende organisatie Alpha navraag doen. Helaas is in Nederland het beroep hondengedragstherapeut niet gebonden aan regels en daardoor vrij door iedereen te gebruiken. In Nederland zijn momenteel drie opleidingen die een gerichte opleiding verzorgen op het gebied van gedragstherapie, nl het Van Hall instituut, Martin Gaus en het IPC Barneveld.
U kunt een gedragstherapeut vragen of hij deze opleiding heeft gevolgd. Heeft hij meerdere opleidingen gevolgd op hondengebied? Eventueel kunt u naar referenties vragen of vraag bij uw dierenarts naar zijn ervaringen.
Hoe lang is de gedragstherapeut al bezig met honden? Hoeveel ervaring heeft hij/zij? Vindt u de adviezen die de gedragstherapeut geeft aannemelijk, kan hij de adviezen onderbouwen?
Helaas heeft het aangesloten zijn bij de overkoepelende organisatie geen weerslag op de kwaliteit van de gedragstherapeut. Veel goede therapeuten zijn niet aangesloten. U kunt wel vragen naar de reden dat een persoon niet is aangesloten en daaruit uw eigen conclusies trekken.

In het kort is de werkwijze van een goede gedragstherapeut als volgt:Telefonisch contact om een afspraak te makenHuisbezoek om de hond en baas in hun eigen omgeving te zien
Stellen van een diagnose (herkomst van het probleemgedrag) aan de hand van een uitgebreid vragenformulier en het zien van het gedrag
Uitleggen van de te volgen therapie (training)
Vervolggesprekken

Het is de bedoeling dat u zelf traint met uw hond. De Hondenjuf traint de hond niet voor u, maar geeft u adviezen en begeleiding om vervolgens uw eigen hond te trainen/begeleiden.

De eerste afspraak vindt bij u thuis plaats en duurt ongeveer 2 tot 4 uur.

Het is van belang dat u de tijd tussen het telefoongesprek en het huisbezoek benut met het goed kijken naar uw hond. Hoe gaat u om met uw hond, welke houding (staart, oren) heeft hij bij welk gedrag. Uw observaties zijn met name belangrijk als het probleemgedrag moeilijk uit te lokken is. Eventueel kunt u (een deel van) zijn gedrag op video vastleggen. Begint u vast met het bijhouden van een dagboek over het gedrag van uw hond. Bepaalt u vast welk gedrag u het vervelendst vind en maak een soort top drie indien u meerdere problemen heeft met uw hond.
Tijdens de eerste afspraak wil De Hondenjuf zo veel mogelijk weten van u, uw situatie en uw hond. Afhankelijk van het probleemgedrag wil
De Hondenjuf (een deel van) het gedrag zien. Aan het eind van het "vragenvuur" zal De Hondenjuf u een therapie adviseren zoals die volgens haar het meest succesvol zal zijn.
Dan moet u zelf aan de slag met uw hond en de therapie in de praktijk brengen.
Over het algemeen is te stellen dat hoe radicaler u uw eigen gedrag t.o.v. de hond verandert, hoe groter het resultaat is.