BASISREGELS VOOR HET OMGAAN MET EEN HOND DIE NIET VAN U IS

-
Ga niet naar de hond toe. Bij honden gaat de mindere naar de meerdere,
  dus als u als eerste naar de hond gaat ziet de hond u meteen als ondergeschikte.
- Geef de hond de mogelijkheid uw geur op te nemen, zonder meteen aan hem te zitten of tegen hem te praten.
- Als u de hond rustig de kans geeft u in zich op te nemen (door u met zijn neus te besnuffelen)
  zal de hond u vervolgens respecteren en vertrouwen.
- Raak de hond niet aan, praat niet tegen hem en maak geen oogcontact.
- Wanneer de hond klaar is met u te besnuffelen, zal hij u laten merken of hij wel of niet van uw aanwezigheid is gediend.
- Als hij zachtjes langs u benen loopt op een rustige manier kunt u de hond rustig aaien.
  Als de hond u echter negeert en van u wegloopt, negeer de hond dan ook en blijf van hem af.
- Als de hond enige vorm van dominantie (druk tegen u aanspringen is bijvoorbeeld ook dominant gedrag!)
  of zelfs agressie laat zien blijf dan rustig op uw  plaats staan en laat u niet omver of opzij duwen.
  Maak uzelf, indien mogelijk, wat groter en houdt uw hoofd rechtop zonder rechtstreeks oogcontact met de hond te maken.
- Als het opdringerige gedrag of de agressie niet stopt vraag dan aan de eigenaar van de hond om de hond bij u weg te halen.
  Vraag dit zo snel mogelijk zodat dit door de eigenaar op een rustige manier gedaan kan worden, zonder dat de situatie escaleert.
- Lukt dit de eigenaar niet geef hem dan het nummer van De Hondenjuf!!!!